top of page

Privacy Policy

Wij zijn: Axiflex

Axiflex B.V. is gevestigd aan de Rivium Quadrant 2, 2909 LC Capelle aan den IJssel te Rotterdam en verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

(A) Bezoekers en gebruikers van de website of de Axiflex-app.

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, dan verzamelen we niet-identificeerbare informatie zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt, de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht. Axiflex plaatst geen advertentie- of targetingcookies en deelt geen informatie met derden.

Functionele informatie verwerken we:

 • met jouw toestemming

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren

(B) Sollicitanten, (potentiële) kandidaten, zzp-ers, stagiaires.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening, waaronder: bemiddeling, uitzenden, detachering, payroll, werving & selectie, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, re-integratie, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, planning en personeels- en salarisadministratie.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

 • in beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven (als je jonger bent dan 16 jaar, hebben wij de toestemming nodig van je ouders of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

(C) Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we:

 • om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;

 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

 • op grond van een gerechtvaardigd belang dat in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;

 • op grond van jouw toestemming.

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als:

 • je onze websites bezoekt of de Axiflex-app gebruikt;

 • je gegevens invult of achterlaat op onze website of live chat;

 • je een account aanmaakt op de website of via de app;

 • je jezelf inschrijft op één van onze vestigingen, of solliciteert via vacaturesites als bijvoorbeeld indeed.nl en glassdoor.nl.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen?

Axiflex kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) ontvangers:

 • bedrijven die deel uitmaken van AXI Group Nederland;

 • derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-, opleidings-, en/of exameninstituten, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen onder andere ten behoeve van keurmerken en certificeringen, externe consultants, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);

 • opdrachtgevers waar we jou kunnen voorstellen, waar je via ons aan het werk gaat of bent, of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;

 • individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;

 • derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit, pensioenfonds, indien van toepassing: overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

 

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?’

Waar worden je gegevens bewaard?

Jouw persoonsgegevens worden opgeslagen binnen de Europese Unie. Axiflex heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Voor vragen hierover, zie de contactgegevens hieronder.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?

De bewaartermijnen die wij hanteren:

(1) kandidaten nog niet voor Axiflex hebben gewerkt:

Jouw bemiddelingsgegevens (cv, werkervaring, opleiding, testresultaten en dergelijke) zijn beschikbaar tot één jaar na het laatste contact, als je niet voor Axiflex hebt gewerkt. Je krijgt elf maanden na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven. Als je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je jezelf uitschrijven.

(2) als je voor Axiflex werkt/hebt gewerkt:

Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband. Sommige persoonsgegevens worden langer bewaard, afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij ons uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Cookies

Wanneer je een reactie achterlaat op onze site, dan kun je aangeven of we je naam, je e-mailadres en website in een cookie opgeslagen mogen worden. Dit doen we voor jouw gemak, zodat je deze gegevens niet opnieuw hoeft in te vullen voor een nieuwe reactie. Deze cookies zijn een jaar lang geldig.

Als je een account hebt en je logt in op deze site, dan slaan we een tijdelijk cookie op om te bepalen of jouw browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je jouw browser sluit.

Welke rechten je hebt over jouw data

Als je een account hebt op deze site of je hebt reacties achtergelaten, dan kan je verzoeken om een exportbestand van de persoonlijke data die we van je hebben, inclusief alle data die je ons opgegeven hebt. Je kan ook verzoeken dat we persoonlijke data die we van je hebben, verwijderen. Dit bevat geen data die we verplicht moeten bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Wijzigingen

Deze cookieverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving door ons worden gewijzigd. De gewijzigde versie wordt voorzien van de datum waarop de laatste wijziging is doorgevoerd. Wij adviseren je om onze cookieverklaring regelmatig opnieuw door te lezen, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

bottom of page